ازقران بیاموزیم

اسرار قلب

قلب فقط یک تلمبه برای خون رسانی نیست بلکه بیشتر از آن عمل می‌کند. امروزه دانشمندان از وجود یک مغز در قلب سخن می‌گویند که دارای 40000 سلول عصبی می‌باشد که به آن "عقل" می گویند که در مرکز قلب قرار دارد و نظارت بر کار مغز را بر عهده دارد.                                                                   

جالب اینجاست که قرآن در مورد این حقیقت علمی فرموده:

"آیا در زمین به گردش و تماشا نرفتند تا دلهایی داشته باشند که با آن دریابند"

(سوره الحج آیه 46)

این آیه بر این موضوع تأکید دارد که قلب فکر و درک می‌کند پاک و منزه پروردگار را.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
حنانه كاخكي

[گریه]تقلب كككككككااااااررر[گریه][گریه][گریه]...