کلام روز

گناهی که بعد از 20 سال یاد انسان می افتد

قدس آنلاین:انسان جایز الخطاست و در معرض وسوسه شیطان قرار دارد .

شیطان برابر سوگندی که خورده است در به انحراف کشاندن ابناء بشر از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد و هرکس را به طریقی فریفته و به گناه و معصیت وا می دارد.

خداوند غافر برای برخی بندگان خود امتیازاتی قائل شده تا آنها بتوانند با تضرع به درگاه ربوبی اش از خطاهای خود پوزش بطلبند.

در روایت زیر لطف و محبت خداوند به بندگانش کاملا مشهود است و اگر خداوند چنین توفیقی به ما عطا کند باید سپاسگزار او باشیم و خود را جزءبندگانی بدانیم که مورد لطف او قرار داریم.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

به درستی که مومن گناهی انجام می دهد و پس از بیست سال به یادش می آید و از خداوند درباره آن گناه آمرزش می خواهد و خداوند او را می آمرزد، و هر آینه (خداوند)آن گناه را به یاد او می آندازد تا آن را برایش بیامرزد

و همانا کافر گناهی می کند و همان ساعت آن را فراموش می کند(اصول کافی ج4 ص 171)

/ 1 نظر / 14 بازدید
زینب

و خــــــــــــدایی که در این نزدیکــــــــــــی است