اطلاعات عمومی

ریشه ی روزهای هفته 

آیا میدانستید که در ایران باستان و در آئین پنج هزار ساله مهر(میترائیسم)

روز یکشنبه مهرشید نام داشته که منظور از مهر میترا یا مهر خدای

بزرگ آئین میترائیسم و معنی شید آفتاب و روشنایی میباشد یعنی مهرشید

روز مهر و آفتاب یا روشنایی بوده و امروزه در تقویم میلادی این روز sunday 

نام دارد که دقیقا به معنی روز آفتاب میباشد . 

 و اینک بقیه روزهای هفته:

 کیوان شید = شنبه

مهرشید = یکشنبه

مه شید = دوشنبه

بهرام شید = سه شنبه

تیرشید = چهارشنبه

هرمزشید = پنجشنبه

ناهیدشید یا آدینه = جمعه

/ 0 نظر / 15 بازدید