میلادمبارک

مهر تو را به مهر درخشان نمی دهم

عطر تو را به ترف گلستان نمی دهم

با یک نگاه از کف من جان ربوده ای

حُسن تو را به یوسف کنعان نمی دهم

از کودکی به درگه تو سر نهاده ام

خاک درت به افسر شاهان نمی دهم

آیی طبیب وار به بالین من اگر

بیماریم را به لذت درمان نمی دهم

باشد قسم به جان تو در حال احتضار

حسین...روی تو را نبینم اگر جان نمی دهم

/ 1 نظر / 30 بازدید