(اطلاعات عمومی)

(آشنایی بابهترین ها)

بهترین شروع:بسم الله                       بهترین دین:اسلام

بهترین کتاب:قرآن                            بهترین موجود:انسان

بهترین انتظار: انتظارفرج                   بهترین مال:مال حلال

بهترین نوشیدنی:عسل                       بهترین عید:عیدغدیر

بهترین روز:جمعه                            بهترین شب:شب قدر

بهترین واجب:نماز                           بهترین کار:کارخیر

بهترین زمین:کربلا                           بهترین سفر: سفرحج

بهترین ارث:ادب                             بهترین سنگ:حجرالاسود

بهترین جنگ:جنگ بانفس                  بهترین هدیه:سلام

بهترن عملها:نمازاول وقت                 بهترین شیعه:شیعه دوازده امامی

بهترین خانه:کعبه                            بهترین باغ:بهشت

بهترین جمله : لااله الاالله                   بهترین زن:حضرت فاطمه زهرا(س)

بهترین خوردنی:عسل                       بهترین قصه: قصه های قرآن

بهترین رنگ:سفید                           بهترین ماه:ماه رمضان

بهترین دوست:کتاب                         بهترین اسم: محمد وعلی

بهترین مرگ:شهادت                        بهترین سرمایه: زمان

بهترین لباس:لباس احرام                   بهترین گل:گل محمدی

بهترین مقام:ملاقات باخدا                   بهترین تربت:تربت سیدالشهدا

بهترین فرزند: فرزندصالح                  بهترین نمازها:نماز جماعت

برگرفته ازکتاب باران دانش

باتشکر از معلم عزیزم که این کتاب رابه من معرفی کردند

/ 0 نظر / 19 بازدید