تسلیت

امشب خیلی اتفاقی  باخبرشدم یکی ازدوستان خوب مجازی

والبته همشهریمون بارش جان که بانام از شیرمرغ آبی تا جون آدمی زاد

درلینک دوستانم هست درغم ازدست دادن مادرش عزادار است برای این دوست

عزیز آرزوی صبر وشکیبایی دارم..

نام مادر راباید بازرنوشت

بردیواردل ودرب بهشت

(دوستان خوبم برای شادی روح آن عزیزمادروتسلی دل فرزندانشون هرچندتامیتونین

حمدوقل هوالله هدیه کنین ممنون مهربونای من)

 

/ 63 نظر / 48 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بارش

[اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه][اوه]

بارش

[افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس][افسوس]

بارش

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

بارش

سلااااااااااااااااااااااااام ملیکا جونی............... چطور مطوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ماچ][قلب][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

بارش

خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟ خوشی ؟؟؟؟؟؟؟ [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

بارش

امیدوارم همیشه خوب وخوش وسرحال باشی گل طلا...............[بغل]

بارش

ببخشین دوست نانازم که چن روزی بهت سر نزدم.....نظراتت رو میخوندمو خیلی خوشحال میشدم اما..........چون داداشم میاد پهلوی من نتونستم بیام واست نظر بذارم.......... الانم خوابه.........

حنانه سادات کاخکی

نام مادر را باید با طلا نوشت!!!!!!![گریه]

حنانه سادات کاخکی

نام مادر راباید باطلانوشت[گل][گل] [گل]ل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] و زد بر در و دیوار بهشت[گل][گل]