کلاو حق

کلام روز ثمره شیرین خوردن مال حلال

قدس آنلاین:توجه به غذایی که انسان می خورد و اینکه از چه طریقی کسب شده است بسیار مهم است

پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سه نوع مال را برمی شمرند ونتیجه بهره مندی از هریک را گوشزد می نمایند.
ایشان می فرمایند:
ای علی! هرکس مال حرام بخورد قلبش را سیاه می کند و دینش را (از بین می بردو )به پشت سر می اندازد و نفسش ضعیف می شود وخداوند دعایش را (مستجاب نمیکند و آن را )می پوشاند عبادت و بندگی او کم می شود
ای علی!
هرکس غذای شبهناک بخورد دینش بر او شبهناک وتیره می شود
ای علی!
هرکس غذای حلال بخورد دین وقلب او پاک می ماند و قلب او پاک می ماند و چشمانش از ترس خدا (به راحتی)اشک می ریزد و برای دعای او از سوی خداوند حجاب و مانعی نخواهد بود.
(لالی الاخبار ج1ص2)
 

/ 1 نظر / 21 بازدید
زینب

پس چقدر مهمه این غذای حلال[پلک]