افتخار ایران

نام امام خمینی(ره) در کتاب رکوردهای گینس

/ 1 نظر / 17 بازدید
نازنین زهرا

خدا را دیده ای آیا ؟ و هنگامی که می فهمی دگر تنهای تنهایی, رفیقی،همدمی،یاری کنارت نیست و می ترسی که راز بی کسی را با کسی گویی؛یکی بی آنکه حتی لب تو بگشایی به آغوشی تو را گرم محبت می کند با عشق.... گمانم دیده ای او را ؟! سلام. با مطلبی جدید به روز هستم و منتظر حضور زیباتون.[گل]