تاريخ : ۱۳٩۱/۱٠/۳٠ | ۱:۱٤ ‎ب.ظ | نويسنده : ملیکا دشتی

شماهم میتوانید

هنوزهم دیرنشده است امتحان کنید

تقلب پسرهاموقع امتحان

حتی اگرتجهیزاتتان رابگیرند

حتی اگرتفتیش بدنیتان کردند

تک تک لباسهایتان را وارسی کنند